Prof. Dr. Ahmet Gül

ahmetg@itu.edu.tr

Eğitim

Profesör İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü (1992)
Doçent İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü (1989)
Dr. Öğretim Üyesi İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü (1986)
Doktora İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü (1983)
Yüksek Lisans İÜ Kimya Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği (1976)

Araştırma Konuları

Anorganik Kimya, Koordinasyon Kimyası, Makrosiklik Bileşikler, Sıvı Kristaller

Ödül ve Görevler

  • İTÜ Anorganik Kimya ABD Başkanı: (2000-)

  • İTÜ Kimyagerlik Lisansüstü Programı Koordinatörü:(2003-)

  • İTÜ Kimya Bölümü Başkanı:(2005-)

  • Alexander von Humboldt Bursu: Tübingen Üniversitesi, 1989-1990, 1996.

Güncel Yayınlar

Novel metallophthalocyanines with bulky 4-[3,4-bis(benzyloxy)benzylidene]aminophenoxy substituents
Altuğ Mert Sevim, Murat Yüzeroğlu, Ahmet Gül
Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 2020.

Synthesis and photophysical properties of monomeric and dimeric halogenated aza-BODIPYs
H. Şeyma Çınar, Şennur Özçelik, Kerem Kaya, Öznur Dülger Kutlu, Ali Erdoğmuş, Ahmet Gül
Journal of Molecular Structure, 2019, 1200, 127108.

Ferrocenyl Phthalocyanine as Donor in Non-P3HT Bulk Heterojunction Solar Cell
Ilgin Nar, Armagan Atsay, Ahmet Altindal, Esin Hamuryudan, Makbule Burkut Kocak, Ahmet Gul
Chemistry - A European Journal, 2018.

A Honeycomb-Like Crystalline Self-Assembled Hexadeca-Substituted Phthalocyanine
Armağan Atsay, Ilgın Nar, Esin Hamuryudan, Makbule Burkut Koçak, Ahmet Gül
ChemistrySelect, 2017, 2, 9233-9235.

Electrocatalytic hydrogen evolution reaction with a supramolecular cobalt(II)phthalocyanine carrying four cobaloxime moieties
İbrahim Özçeşmeci, Aykut Demir, Duygu Akyüz, Atıf Koca, Ahmet Gül
Inorganica Chimica Acta, 2017, 466, 591-598.

Takip Edin

Google Scholar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021