S-03 / AMİN FONKSİYONEL GRUBUNA SAHİP MEZOGÖZENEKLİ MANYETİK NANOTÜP SENTEZİ, İDARUBİSİN BAĞLANMASI VE HL-60 HÜCRE HATTINDA SİTOTOKSİK VE GENOTOKSİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ / Fatma ULUSAL

02.09.2021 11:40 - 12:00 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021