S-45 / DEMİR(III) İYONUNA SEÇİCİ, RODAMİN TABANLI YENİ BİR TURN-ON FLORESAN SENSÖRÜN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE SENSÖR ÇALIŞMALARI / Hülya ARIBUĞA

05.09.2021 15:00 - 15:20 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021