S-42 / SİKLOTETRAFOSFAZENİN 1,2-ETANDİOL İLE REAKSİYONLARINA HALKA ESNEKLİĞİNİN ETKİSİ / Duygu PALABIYIK

05.09.2021 12:40 - 13:00 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021