S-40 / O4S2 DONÖR ATOMLARI İÇEREN 26 ÜYELİ MAKROSİKLİK GRUP TAŞIYAN YENİ ÇİNKO FTALOSİYANİNİN SENTEZİ ve KARAKTERİZASYONU / Yasemin BAYĞU

05.09.2021 12:00 - 12:20 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021