S-39 / FERROSEN GRUBU TAŞIYAN FTALOSİYANİNLERİN SENTEZİ ve FOTOVOLTAİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ / Mücahit ÖZDEMİR

05.09.2021 11:40 - 12:00 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021