S-32 / KONTROLLÜ MONODİSPERSE SiO2 NANOPARTİKÜL ÜRETİMİ VE SiO2 KATKILI NANOKOMPOZİT KAPLAMA KARAKTERİZASYONU / Filiz SAMAN

04.09.2021 15:00 - 15:20 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021