S-31 / HOVEYDA-GRUBBS TİPİ KATALİZÖRLER VARLIĞINDA ÇOKLU VE SIRALI METATETİK/NON-METATETİK DÖNÜŞÜM REAKSİYONLARI / Bengi Özgün ÖZTÜRK

04.09.2021 14:40 - 15:00 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021