S-30 / 5,5′-(2-BÜTEN-1,4-DİİL)-BİS(OKSİ)DİİFOSTALİK ASİT ve 1,4-BİS(İMİDAZOL-1-İL)BÜTAN İLE 3D Co(II)-METAL ORGANİK KAFES YAPISININ SENTEZİ ve BOYA ADSORBSİYON ÖZELLİKLERİ / Esengül ÇİFTÇİ

04.09.2021 12:40 - 13:00 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021