S-28 / TETRADENTAT TİYOSEMİKARBAZON VE İMİDAZOL LİGANDLARI İÇEREN YENİ BİR DEMİR(III) KOMPLEKSİ. SENTEZ, KARAKTERİZASYON VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTE / Büşra KAYA

04.09.2021 12:00 - 12:20 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021