S-27 / 5,6-DİMETİLBENZİMİDAZOL TÜREVİ KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYON VE ANTİMİKROBİYAL ÇALIŞMALAR / Murat DÖNMEZ

04.09.2021 11:40 - 12:00 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021