S-24 / SUDA ÇÖZÜNÜR SİLİSYUM FTALOSİYANİN SENTEZİ VE DNA İLE ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ / Aynur Kübra MUT

03.09.2021 16:40 - 17:00 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021