S-23 / SALİSİLALDEHİT S-KROTİLTİYOSEMİKARBAZON’ DAN TÜREYEN N2O2-TİPİ NİKEL(II) KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU / Qumars POLADIAN

03.09.2021 16:20 - 16:40 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021