S-22 / ÇİNKO(II) VE KADMİYUM(II) 2,4,6-TRİMETİLBENZOATIN NİKOTİNAMİD KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, TERMİK VE YAPISAL ANALİZİ VE MOLEKÜLLER ARASI ETKİLEŞİMLERİNİN HİRSHFELD YÜZEY ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ / Vijdan YAVUZ

03.09.2021 16:00 - 16:20 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021