S-21 / 4-FLOROBENZİL-SPİRO(N/O) SİKLOTRİFOSFAZEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ ve SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİ / Arzu BİNİCİ

03.09.2021 15:40 - 16:00 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021