S-18 / İNDİRGENMİŞ GRAFEN OKSİT (rGO) ve HEKZAGONAL BOR NİTRÜR (hBN) NANOLİFLERİNİN HAZIRLANMASI VE SÜPERKAPASİTÖR UYGULAMASI / Dilzar YILAN

03.09.2021 12:40 - 13:00 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021