S-15 / AMONYAK BORANIN DEHİDROJENLENMESİNDE ETKİNLİĞİ YÜKSEK PtAu NANOKATALİZÖRLERİ / Merve AKSOY

03.09.2021 11:40 - 12:00 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021