S-12 / NSAIDs VE PİKOLİN TÜREVLERİ İLE ÇİNKO(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİKANSER AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ / Tuğba POLAT

02.09.2021 16:40 - 17:00 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021