S-11 / SİMETRİK BİSTİYOKARBOHİDRAZON LİGANDI VE YENİ DİOKSOMOLİBDEN(VI) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİ / Yeliz KAYA

02.09.2021 16:20 - 16:40 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021