S-10 / TİYOFEN MODİFİYE NAFTALEN TEMELLİ SCHİFF BAZININ SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, FOTOFİZİKSEL VE FLORESANS SENSÖR ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ / Süreyya Oğuz TÜMAY

02.09.2021 16:00 - 16:20 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021