S-09 / TİYOFEN GRUBU İÇEREN TİYOSEMİKARBAZON TEMELLİ ANTİMON(III) HALOJENÜR BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU / Okan UÇAR

02.09.2021 15:40 - 16:00 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021