S-06 / UZUN ALİFATİK YAN ZİNCİRLİ Ru(II)-N-HETEROSİKLİK KARBEN KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE KATALİTİK AKTİVİTESİ / Engin ERTUĞRUL

02.09.2021 12:40 - 13:00 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021