S-05 / 5,5’- DİAMİT SUBSTİTUE 2,2’- BİPİRİDİN LİGANDI SENTEZİ VE KOBALT(II) KOMPLEKSİ / İsmail YILMAZ

02.09.2021 12:20 - 12:40 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021