S-04 / FLAVONOİD TÜRÜ LİGANDLAR VE 4,4’-DİMETİL-2,2’-BİPİRİDİN İLE BAKIR(II) İYONUNUN OLUŞTURDUĞU YENİ KARIŞIK LİGAND-BAKIR(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPISAL KARAKTERİZASYONU / Nevra YÜCEL

02.09.2021 12:00 - 12:20 (Istanbul GMT +3)


Konuşmacılar

VIII.Ulusal Anorganik Kimya Kongresi – 2-5 Eylül 2021