KONU BAŞLIKLARI:

 • Koordinasyon Kimyası
 • Biyoanorganik Kimya
 • Organometalik Kimya
 • Endüstriyel Anorganik Kimya
 • Fosfozen Kimyası
 • Bor Kimyası
 • Katı Hal Kimyası
 • Ftalosiyaninler
 • Kaliksarenler
 • Katalizörler
 • İyonik Sıvılar
 • Metal Organik Kafes Yapılar
 • Anorganik Tepkime Mekanizmaları
 • Enerji ve Fotokimya
 • Anorganik Malzemeler
 • Anorganik Kimyada Kullanılan Spektroskopik Teknikler